zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Dorzecze: Obere Havel
 • Aktualne wartości dobowe

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.
  * kilometr na drodze wodnej, w przeciwnym razie kilometraż zgodnie z danymi podstawowymi

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny operator położenie przy cieku wodnym
  [km]
  A1 [cm] stan
  wody
  dnia poprzedniego
  (6 godzina)
  [cm]
  stan
  wody
  (6 godzina)
  [cm]
  przepływ
  (6 godzina)
  [m³/s]
  strona
  wodowskazu
  Bredereiche, Schleuse OP Havel WSA Oder-Havel 47,99* - 489 488 -
  Krewelin, Brücke Havel LfU Brandenburg 32,10 - 67 66 -
  Sachsenhausen, Sohlabsturz Havel LfU Brandenburg 4,40 - 214 218 1,72
  Liebenwalde, Schleuse OP Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße WSA Oder-Havel 45,33* - 299 297 0,780
  Liebenwalde, Schleuse UP Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße WSA Oder-Havel 43,26 - 123 124 -
  Borgsdorf Havel WSA Oder-Havel 20,30* - 233 233 -
  Peetschsee, Steinförde Seen LfU Brandenburg - - 54 - -
  Ravensbrück Hegensteinfließ LfU Brandenburg 1,25 - 55 55 0,196
  Hardenbeck, Wehr UP Hausseebruchgraben LfU Brandenburg - - 167 - -
  Küstrinchen, Wehr UP Lychener Gewässer LfU Brandenburg 15,85 - 22 - -
  Lychen, Wehr OP Lychener Gewässer LfU Brandenburg 8,55 - 104 104 -
  Storkow Schulzenfließ LfU Brandenburg 5,32 - 32 32 0,143
  Bischofswerder Döllnfließ LfU Brandenburg 0,05 - 33 32 0,098
  Birkenwerder Briese LfU Brandenburg 1,70 - 86 86 -
  Schildow Tegeler Fließ LfU Brandenburg 15,93 - 19 20 -
 • stany wody z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny A1 Stan wody [cm] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 6:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
  [cm] 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09  
  Bredereiche, Schleuse OP Havel - 491 490 489 489 489 489 488 - -
  Krewelin, Brücke Havel - 70 70 70 69 68 67 66 - -
  Sachsenhausen, Sohlabsturz Havel - 215 214 214 216 215 214 218 - -
  Liebenwalde, Schleuse OP Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße - 300 300 298 299 297 299 297 - -
  Liebenwalde, Schleuse UP Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße - 124 125 124 123 124 123 124 - -
  Borgsdorf Havel - 236 236 235 234 235 233 233 - -
  Peetschsee, Steinförde Seen - 56 55 55 55 55 54 - - -
  Ravensbrück Hegensteinfließ - 58 57 57 57 56 55 55 - -
  Hardenbeck, Wehr UP Hausseebruchgraben - 168 - 168 167 167 167 - - -
  Küstrinchen, Wehr UP Lychener Gewässer - 21 22 22 22 22 22 - - -
  Lychen, Wehr OP Lychener Gewässer - 104 104 104 104 104 104 104 - -
  Storkow Schulzenfließ - 31 31 32 32 32 32 32 - -
  Bischofswerder Döllnfließ - 33 32 32 32 33 33 32 - -
  Birkenwerder Briese - 85 89 87 86 86 86 86 - -
  Schildow Tegeler Fließ - 20 19 19 20 20 19 20 - -
 • przepływy z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny Przepływ [m3/s] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 6:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
        19.0920.0921.0922.0923.0924.0925.0926.0927.09 
  Krewelin, Brücke Havel - - - - - - - - -
  Sachsenhausen, Sohlabsturz Havel 1,16 0,982 0,982 1,35 1,16 0,982 1,72 - -
  Liebenwalde, Schleuse OP Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße 0,740 1,30 0,860 0,660 0,650 0,670 0,780 - -
  Borgsdorf Havel 2,23 1,00 1,41 2,73 1,70 0,950 - - -
  Ravensbrück Hegensteinfließ 0,230 0,218 0,218 0,218 0,207 0,196 0,196 - -
  Hardenbeck, Wehr UP Hausseebruchgraben - - - - - - - - -
  Küstrinchen, Wehr UP Lychener Gewässer 0,207 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 - - -
  Storkow Schulzenfließ 0,137 0,137 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 - -
  Bischofswerder Döllnfließ 0,108 0,151 0,099 0,127 0,137 0,101 0,098 - -
 • Mapa
   
   
   

  Aby uzyskać więcej informacji można aktywować kolejne tematy lub skorzystać z interaktywnych możliwości na mapie. Zazwyczaj wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek objęte systemem sygnalizacji powodziowej mają kolor zielony i wskazują, że nie ma powodzi. Jeśli dorzecze jest oznaczony kolorem żółtym, oznacza to, że wydano dla niego ostrzeżenie lub informację. Odpowiednie wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek są również zaznaczone kolorem. Po przekroczeniu poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono lub fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego.