zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Dorzecze: Lausitzer Neiße


Źródła danych: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), Polska
Urząd Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela (WSA Oder-Havel); Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA Ostsee); Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii (LfU Brandenburg)

Uwaga: Prognozy dla mierników Grenzoder zostały wykonane przy użyciu nowego modelu prognoz LfU Brandenburg.


 • Raporty powodziowe

  Nie są dostępne aktualne raporty powodziowe. • Aktualne wartości dobowe

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.
  * kilometr na drodze wodnej, w przeciwnym razie kilometraż zgodnie z danymi podstawowymi

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny operator położenie przy cieku wodnym
  [km]
  A1 [cm] stan
  wody
  dnia poprzedniego
  (7 godzina)
  [cm]
  stan
  wody
  (7 godzina)
  [cm]
  przepływ
  (7 godzina)
  [m³/s]
  strona
  wodowskazu
  Zittau 1 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 194,20 200 70 66 4,39
  Görlitz Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 151,30 320 142 138 4,74
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 100,80 300 80 60 7,10
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 62,27 260 62 56 7,71
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 21,52 - 41 53 10,8
  Zbiornik Niedów, Odpływ Wittka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów - - - - 0,300
  Guben 2 Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 13,89 460 74 88 9,93
  Gubin Lausitzer Neiße IMGW-PIB 13,59 400 27 46 10,1
  Ostróżno Wittka IMGW-PIB 7,96 300 108 103 1,06
  Ręczyn Wittka IMGW-PIB 1,61 380 156 156 0,480
  Mulknitz Obere Malxe LfU Brandenburg 4,56 - 42 - -
  Zbiornik Niedów, Dopływ Wittka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów - - - - 1,10
  Granoer Hammer Grano-Buderoser Mühlenfließ LfU Brandenburg 8,12 - 110 109 0,064
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ LfU Brandenburg 3,47 - 126 - -
  Zschorno Föhrenfließ LfU Brandenburg 3,98 - 80 79 0,069
  Jocksdorf Obere Malxe LfU Brandenburg 17,10 - 8 - -
 • stany wody z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny A1 Stan wody [cm] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
  [cm] 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09  
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 200 65 65 63 64 91 70 66 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 320 133 132 132 132 166 142 138 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 300 53 53 53 53 61 80 60 60-50 55-65
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 260 50 51 51 51 52 62 56 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße - 42 42 41 41 40 41 53 - -
  Zbiornik Niedów, Odpływ Wittka - - - - - - - - - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 460 71 78 75 89 75 74 88 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 400 23 33 28 44 30 27 46 30-40 20-30
  Ostróżno Wittka 300 101 102 100 100 112 108 103 - -
  Ręczyn Wittka 380 156 156 156 156 156 156 156 - -
  Mulknitz Obere Malxe - 43 44 43 43 44 42 - - -
  Zbiornik Niedów, Dopływ Wittka - - - - - - - - - -
  Granoer Hammer Grano-Buderoser Mühlenfließ - 110 110 110 110 110 110 109 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ - 127 126 127 126 127 126 - - -
  Zschorno Föhrenfließ - 80 79 79 78 82 80 79 - -
  Jocksdorf Obere Malxe - 10 8 7 7 10 8 - - -
 • przepływy z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny Przepływ [m3/s] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
        15.0916.0917.0918.0919.0920.0921.0922.0923.09 
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 4,19 4,19 3,81 4,00 11,1 5,23 4,39 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 3,43 3,18 3,18 3,18 13,7 5,87 4,74 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 5,26 5,26 5,26 5,26 7,37 13,2 7,10 8-4 6-10
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 5,87 6,15 6,15 6,15 6,44 9,95 7,71 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße 7,24 7,24 6,94 6,94 6,65 6,94 10,8 - -
  Zbiornik Niedów, Odpływ Wittka 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 6,46 7,84 7,24 10,2 7,24 7,05 9,93 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 6,42 7,88 7,12 9,72 7,40 6,98 10,1 - -
  Ostróżno Wittka 0,920 0,990 0,850 0,850 1,77 1,44 1,06 - -
  Ręczyn Wittka 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 - -
  Mulknitz Obere Malxe 0,024 0,025 0,024 0,024 0,025 0,023 - - -
  Zbiornik Niedów, Dopływ Wittka 0,800 0,900 0,900 0,800 1,00 1,50 1,10 - -
  Granoer Hammer Grano-Buderoser Mühlenfließ 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,064 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ 0,016 0,015 0,016 0,015 0,016 0,015 - - -
  Zschorno Föhrenfließ 0,071 0,069 0,069 0,067 0,074 0,071 0,069 - -
  Jocksdorf Obere Malxe 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 - - -
 • Mapa
   
   
   

  Aby uzyskać więcej informacji można aktywować kolejne tematy lub skorzystać z interaktywnych możliwości na mapie. Zazwyczaj wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek objęte systemem sygnalizacji powodziowej mają kolor zielony i wskazują, że nie ma powodzi. Jeśli dorzecze jest oznaczony kolorem żółtym, oznacza to, że wydano dla niego ostrzeżenie lub informację. Odpowiednie wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek są również zaznaczone kolorem. Po przekroczeniu poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono lub fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego.