zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Dorzecze: Lausitzer Neiße


Polsko-niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych, grupa robocza W1 "Hydrologia i hydrogeologia"
redakcja: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB),  Polska
Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii (LfU)


 • Raporty powodziowe

  Nie są dostępne aktualne raporty powodziowe. • Aktualne wartości dobowe

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.
  * kilometr na drodze wodnej, w przeciwnym razie kilometraż zgodnie z danymi podstawowymi

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny operator położenie przy cieku wodnym
  [km]
  A1 [cm] stan
  wody
  dnia poprzedniego
  (7 godzina)
  [cm]
  stan
  wody
  (7 godzina)
  [cm]
  przepływ
  (7 godzina)
  [m³/s]
  strona
  wodowskazu
  Zittau 1 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 194,20 200 54 77 7,99
  Görlitz Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 151,30 320 131 145 6,16
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 100,80 300 51 52 4,53
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 62,12 260 55 55 7,72
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 21,58 - - - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 13,84 460 78 78 7,23
  Gubin Lausitzer Neiße IMGW-PIB 13,59 400 23 - -
  Ostrózno Witka (Wittig) IMGW-PIB 7,96 300 101 108 1,29
  Ręczyn Witka (Wittig) IMGW-PIB 1,61 380 157 157 0,510
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa LfU Brandenburg 3,47 - - - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben LfU Brandenburg 3,50 - 64 81 0,194
  Mulknitz Obere Malxe LfU Brandenburg 0,50 - - - -
  Jocksdorf Obere Malxe LfU Brandenburg 13,50 - - - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ LfU Brandenburg 8,12 - 131 134 0,277
 • stany wody z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny A1 Stan wody [cm] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
  [cm] 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06  
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 200 55 54 56 55 53 54 77 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 320 133 132 132 134 132 131 145 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 300 54 54 51 50 53 51 52 65-75 60-70
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 260 58 56 56 53 57 55 55 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße - 47 47 47 47 44 - - - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 460 81 82 78 78 77 78 78 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 400 34 39 39 - - 23 - 15-25 -
  Ostrózno Witka (Wittig) 300 102 98 106 102 101 101 108 - -
  Ręczyn Witka (Wittig) 380 160 159 158 158 157 157 157 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa - 138 141 144 141 138 - - - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben - 64 64 66 65 64 64 81 - -
  Mulknitz Obere Malxe - - - - - - - - - -
  Jocksdorf Obere Malxe - 38 37 40 38 37 - - - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ - 116 122 125 125 127 131 134 - -
 • przepływy z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny Przepływ [m3/s] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
        19.0620.0621.0622.0623.0624.0625.0626.0627.06 
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 3,12 2,96 3,28 3,12 2,80 2,96 7,99 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 2,94 2,70 2,70 3,18 2,70 2,46 6,16 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 5,02 5,02 4,30 4,06 4,77 4,30 4,53 8-12 10-6
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 8,80 8,07 8,07 7,06 8,43 7,72 7,72 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße 6,24 6,24 6,24 6,24 5,17 - - - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 7,81 8,01 7,23 7,23 7,04 7,23 7,23 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 7,08 7,84 7,84 - - 5,80 - - -
  Ostrózno Witka (Wittig) 1,02 0,880 1,18 1,02 0,990 0,990 1,29 - -
  Ręczyn Witka (Wittig) 0,600 0,570 0,540 0,540 0,510 0,510 0,510 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa 0,101 0,116 0,132 0,116 0,101 - - - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben 0,104 0,104 0,113 0,108 0,104 0,104 0,194 - -
  Mulknitz Obere Malxe - - - - - - - - -
  Jocksdorf Obere Malxe 0,032 0,031 0,035 0,032 0,031 - - - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ 0,156 0,197 0,217 0,217 0,231 0,258 0,277 - -
 • Mapa
   
   
   

  Aby uzyskać więcej informacji można aktywować kolejne tematy lub skorzystać z interaktywnych możliwości na mapie. Zazwyczaj wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek objęte systemem sygnalizacji powodziowej mają kolor zielony i wskazują, że nie ma powodzi. Jeśli dorzecze jest oznaczony kolorem żółtym, oznacza to, że wydano dla niego ostrzeżenie lub informację. Odpowiednie wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek są również zaznaczone kolorem. Po przekroczeniu poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono lub fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego.