zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Dorzecze: Lausitzer Neiße


Polsko-niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych, grupa robocza W1 "Hydrologia i hydrogeologia"
redakcja: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB),  Polska
Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii (LfU)


 • Raporty powodziowe

  Nie są dostępne aktualne raporty powodziowe. • Aktualne wartości dobowe

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.
  * kilometr na drodze wodnej, w przeciwnym razie kilometraż zgodnie z danymi podstawowymi

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny operator położenie przy cieku wodnym
  [km]
  A1 [cm] stan
  wody
  dnia poprzedniego
  (7 godzina)
  [cm]
  stan
  wody
  (7 godzina)
  [cm]
  przepływ
  (7 godzina)
  [m³/s]
  strona
  wodowskazu
  Zittau 1 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 194,20 200 109 95 12,5
  Görlitz Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 151,30 320 235 199 27,3
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 100,80 300 153 118 29,4
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 62,12 260 116 98 34,1
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 21,58 - 127 151 41,0
  Zbiornik Niedów, Odp?yw IMGW-PIB - - - - 6,00
  Guben 2 Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 13,84 460 197 221 50,4
  Gubin Lausitzer Neiße IMGW-PIB 13,59 400 155 179 47,3
  Ostró?no Witka (Wittig) IMGW-PIB 7,96 300 156 141 4,01
  Ręczyn Witka (Wittig) IMGW-PIB 1,61 380 212 182 2,68
  Mulknitz Obere Malxe LfU Brandenburg 0,50 - 38 - -
  Jocksdorf Obere Malxe LfU Brandenburg 13,50 - - - -
  Zbiornik Niedów, Dop?yw RZGW - - - - 5,90
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa LfU Brandenburg 3,47 - 133 131 0,123
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ LfU Brandenburg 8,12 - 119 118 0,137
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben LfU Brandenburg 3,50 - - - -
 • stany wody z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny A1 Stan wody [cm] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
  [cm] 31.01 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02  
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 200 82 101 114 108 160 109 95 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 320 162 178 220 215 269 235 199 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 300 70 82 103 106 130 153 118 100-90 85-95
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 260 64 67 74 87 89 116 98 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße - 65 65 74 95 105 127 151 - -
  Zbiornik Niedów, Odp?yw - - - - - - - - - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 460 120 122 134 170 179 197 221 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 400 79 81 94 128 137 155 179 150-160 140-150
  Ostró?no Witka (Wittig) 300 121 127 141 140 199 156 141 - -
  Ręczyn Witka (Wittig) 380 179 182 193 183 233 212 182 - -
  Mulknitz Obere Malxe - 33 33 105 105 40 38 - - -
  Jocksdorf Obere Malxe - - - - - - - - - -
  Zbiornik Niedów, Dop?yw - - - - - - - - - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa - 139 138 139 134 138 133 131 - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ - 123 123 122 121 122 119 118 - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben - 79 79 78 78 - - - - -
 • przepływy z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny Przepływ [m3/s] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
        31.0101.0202.0203.0204.0205.0206.0207.0208.02 
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 8,27 14,8 18,5 16,8 35,4 17,1 12,5 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 12,7 18,6 36,7 34,4 61,2 43,9 27,3 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 11,3 15,3 23,2 24,4 34,7 45,7 29,4 22-18 22-18
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 13,1 14,8 19,3 28,9 29,9 43,0 34,1 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße 14,2 14,2 16,7 22,7 25,8 32,8 41,0 - -
  Zbiornik Niedów, Odp?yw 0,700 2,60 3,70 4,10 3,90 7,30 6,00 - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 17,5 18,0 21,3 32,3 35,3 41,5 50,4 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 17,8 18,4 21,9 32,0 34,7 40,1 47,3 - -
  Ostró?no Witka (Wittig) 2,14 2,64 4,01 3,90 10,4 5,66 4,01 - -
  Ręczyn Witka (Wittig) 2,27 2,68 4,31 2,82 13,5 7,72 2,68 - -
  Mulknitz Obere Malxe 0,054 0,054 0,388 0,388 0,074 0,068 - - -
  Jocksdorf Obere Malxe - - - - - - - - -
  Zbiornik Niedów, Dop?yw 2,10 3,70 3,80 4,90 5,10 7,70 5,90 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa 0,182 0,174 0,182 0,144 0,174 0,136 0,123 - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ 0,164 0,164 0,159 0,153 0,159 0,142 0,137 - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben 0,116 0,116 0,112 0,112 - - - - -
 • Mapa
   
   
   

  Aby uzyskać więcej informacji można aktywować kolejne tematy lub skorzystać z interaktywnych możliwości na mapie. Zazwyczaj wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek objęte systemem sygnalizacji powodziowej mają kolor zielony i wskazują, że nie ma powodzi. Jeśli dorzecze jest oznaczony kolorem żółtym, oznacza to, że wydano dla niego ostrzeżenie lub informację. Odpowiednie wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek są również zaznaczone kolorem. Po przekroczeniu poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono lub fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego.