zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Dorzecze: Lausitzer Neiße


Polsko-niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych, grupa robocza W1 "Hydrologia i hydrogeologia"
redakcja: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB),  Polska
Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii (LfU)


 • Raporty powodziowe

  Nie są dostępne aktualne raporty powodziowe. • Aktualne wartości dobowe

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.
  * kilometr na drodze wodnej, w przeciwnym razie kilometraż zgodnie z danymi podstawowymi

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny operator położenie przy cieku wodnym
  [km]
  A1 [cm] stan
  wody
  dnia poprzedniego
  (7 godzina)
  [cm]
  stan
  wody
  (7 godzina)
  [cm]
  przepływ
  (7 godzina)
  [m³/s]
  strona
  wodowskazu
  Zittau 1 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 194,20 200 87 70 6,16
  Görlitz Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 151,30 320 145 167 12,0
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße LfULG - Sachsen 100,80 300 72 111 25,6
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 62,12 260 61 65 11,9
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 21,58 - 55 58 12,3
  Guben 2 Lausitzer Neiße LfU Brandenburg 13,84 460 94 98 11,6
  Gubin Lausitzer Neiße IMGW-PIB 13,59 400 49 53 10,5
  Ostrózno Witka (Wittig) IMGW-PIB 7,96 300 115 121 2,14
  Ręczyn Witka (Wittig) IMGW-PIB 1,61 380 171 173 1,52
  Mulknitz Obere Malxe LfU Brandenburg 0,50 - 27 28 0,051
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa LfU Brandenburg 3,47 - 117 118 0,069
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ LfU Brandenburg 8,12 - - - -
  Jocksdorf Obere Malxe LfU Brandenburg 13,50 - 61 63 0,068
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben LfU Brandenburg 3,50 - 65 66 0,113
 • stany wody z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny A1 Stan wody [cm] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
  [cm] 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05  
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 200 62 59 58 58 57 87 70 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 320 142 140 145 142 140 145 167 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 300 68 57 65 66 61 72 111 85-75 65-75
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 260 65 63 63 63 61 61 65 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße - 61 60 57 58 58 55 58 - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 460 103 102 98 100 98 94 98 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 400 60 58 53 55 53 49 53 90-100 60-70
  Ostrózno Witka (Wittig) 300 116 115 113 114 114 115 121 - -
  Ręczyn Witka (Wittig) 380 161 161 171 161 161 171 173 - -
  Mulknitz Obere Malxe - 26 26 26 26 26 27 28 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa - 117 118 119 118 117 117 118 - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ - 108 106 106 - - - - - -
  Jocksdorf Obere Malxe - 64 62 61 60 59 61 63 - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben - 66 65 65 67 65 65 66 - -
 • przepływy z ostatnich 6 dni

  pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  ulubione
  tak/nie
  nazwa wodowskazu ciek wodny Przepływ [m3/s] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
  sygnalizowane wartości 7:00 MEZ
  strona
  wodowskazu
        12.0513.0514.0515.0516.0517.0518.0519.0520.05 
  Zittau 1 Lausitzer Neiße 4,19 3,63 3,46 3,46 3,28 11,1 6,16 - -
  Görlitz Lausitzer Neiße 4,20 3,68 5,02 4,20 3,68 5,02 12,0 - -
  Podrosche 3 Lausitzer Neiße 10,0 6,82 9,10 9,40 7,94 11,3 25,6 16-12 12-8
  Klein Bademeusel Lausitzer Neiße 11,9 10,9 10,9 10,9 10,1 10,1 11,9 - -
  Schlagsdorf Lausitzer Neiße 13,9 13,3 11,8 12,3 12,3 10,8 12,3 - -
  Guben 2 Lausitzer Neiße 12,7 12,5 11,6 12,0 11,6 10,7 11,6 - -
  Gubin Lausitzer Neiße 12,4 11,8 10,5 11,0 10,5 9,60 10,5 - -
  Ostrózno Witka (Wittig) 1,79 1,72 1,60 1,66 1,66 1,72 2,14 - -
  Ręczyn Witka (Wittig) 0,640 0,640 1,29 0,640 0,640 1,29 1,52 - -
  Mulknitz Obere Malxe 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,048 0,051 - -
  Guben-Sprucke Schwarzes Fließ / Bärenklauer Wa 0,064 0,069 0,075 0,069 0,064 0,064 0,069 - -
  Granoer Hammer Buderoser Mühlenfließ 0,098 0,080 0,080 - - - - - -
  Jocksdorf Obere Malxe 0,070 0,066 0,065 0,063 0,062 0,065 0,068 - -
  Zschorno Föhrenfließ / Lachgraben 0,113 0,108 0,108 0,117 0,108 0,108 0,113 - -
 • Mapa
   
   
   

  Aby uzyskać więcej informacji można aktywować kolejne tematy lub skorzystać z interaktywnych możliwości na mapie. Zazwyczaj wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek objęte systemem sygnalizacji powodziowej mają kolor zielony i wskazują, że nie ma powodzi. Jeśli dorzecze jest oznaczony kolorem żółtym, oznacza to, że wydano dla niego ostrzeżenie lub informację. Odpowiednie wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek są również zaznaczone kolorem. Po przekroczeniu poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono lub fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego.