zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Neue Mühle, Schleuse UP / Dahme/Dahme-Wasserstraße


 • Stan wody


  * okres dla charakterystycznych wartości: November 2005 - Oktober 2015


  Aktualne stany wody w formie tabeli

  Stany wody W w cm w odstępach co 2 godziny (w CET), źródło: WSA Spree-Havel

  00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
  21.05.2022122 121 120 121 121 120 120 121 - - - -
  20.05.2022120 119 120 119 118 120 119 120 120 120 119 120
  19.05.2022120 120 119 119 119 119 119 118 118 119 119 119
  18.05.2022122 120 120 120 119 119 119 119 119 120 119 120
  17.05.2022121 119 119 119 119 120 120 120 122 119 120 120
  16.05.2022122 121 121 121 121 120 121 121 121 121 121 120
  15.05.2022123 123 122 122 122 122 123 122 122 122 121 121
  14.05.2022123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123


  Dalsze informacje :
 • Wartości alarmowe i charakterystyczne

  Wartości alarmowe

  poziom alarmu powodziowego Stan wody
    poziom alarmu powodziowego I: służba sygnalizacji stanów wody: 140 cm
    poziom alarmu powodziowego II: służba kontrolna: 170 cm
    poziom alarmu powodziowego III: straż: 200 cm
    poziom alarmu powodziowego IV: reagowanie kryzysowe w przypadku powodzi: 230 cm

  Wartości charakterystyczne Stan wody

  rozważany okres : November 2005 - Oktober 2015majrok
  NNW, najniższy stan wody kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 90 cm dnia 13.08.1952
  NW, najniższy stan wody 121 cm 120 cm
  SNW, średni stan niskiej wody 123 cm 121 cm
  SW, średni stan wody 125 cm 127 cm
  SWW, średni stan powodziowy 134 cm 142 cm
  WW, najwyższy stan wody 146 cm 149 cm
  WWW, najwyższy znany stan wody 215 cm dnia 07.03.1946

  Wartości charakterystyczne Przepływ

  rozważany okres : November 1970 - Oktober 2015majrok
  NNQ, najniższy przepływ kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 0,080 m³/s dnia 16.11.1979
  NQ, najniższy przepływ 0,242 m³/s 0,080 m³/s
  SNQ, średni przepływ niskiej wody 2,95 m³/s 0,813 m³/s
  SQ, średni przepływ 8,92 m³/s 10,9 m³/s
  SWQ, średni przepływ powodziowy  16,1 m³/s 32,7 m³/s
  WQ, najwyższy przepływ 37,8 m³/s 55,6 m³/s
  WWQ, najwyższy znany przepływ 54,6 m³/s dnia 03.03.1988
 • Dane podstawowe

  Dane podstawowe

  indeks wodowskazu: 5862800
  nazwa wodowskazu: Neue Mühle, Schleuse UP
  operator: WSA Spree-Havel
  ciek wodny: Dahme/Dahme-Wasserstraße
  położenie przy cieku wodnym: 21,00 km
  Kilometer an der Wasserstraße
  powierzchnia zlewni: 1362,00 km²
  współrzędna w kierunku wschodnim, współrzędna w kierunku północnym (EPSG:25833): 407915, 5794983
  zero wodowskazu: 31,114 m NN
  status stacji: Aktuell
 • Mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjna