zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Prieros, Schleuse OP / Dahme/Dahme-Wasserstraße


 • Stan wody


  * okres dla charakterystycznych wartości: November 2010 - Oktober 2020


  Aktualne stany wody w formie tabeli

  Stany wody W w cm w odstępach co 2 godziny (w CET), źródło: LfU Brandenburg

  00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
  18.05.2022268 268 268 268 268 268 268 268 269 - - -
  17.05.2022268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
  16.05.2022268 268 268 268 269 269 269 269 269 269 269 268
  15.05.2022268 268 268 268 268 269 269 269 268 268 268 268
  14.05.2022266 266 266 265 265 265 266 267 267 267 268 268
  13.05.2022266 266 266 266 267 267 266 266 266 266 266 266
  12.05.2022267 267 267 267 267 266 266 266 266 266 266 266
  11.05.2022267 267 267 267 267 268 267 267 267 267 266 267
 • Wartości alarmowe i charakterystyczne

  Wartości charakterystyczne Stan wody

  rozważany okres : November 2010 - Oktober 2020majrok
  NNW, najniższy stan wody kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 220 cm dnia 14.03.1962
  NW, najniższy stan wody 266 cm 231 cm
  SNW, średni stan niskiej wody 268 cm 255 cm
  SW, średni stan wody 270 cm 268 cm
  SWW, średni stan powodziowy 274 cm 278 cm
  WW, najwyższy stan wody 276 cm 286 cm
  WWW, najwyższy znany stan wody 344 cm dnia 19.02.1946

  Wartości charakterystyczne Przepływ

  rozważany okres : November 1985 - Oktober 2020majrok
  NNQ, najniższy przepływ kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 0,000 m³/s dnia 04.09.2008
  NQ, najniższy przepływ 0,000 m³/s 0,000 m³/s
  SNQ, średni przepływ niskiej wody 1,63 m³/s 0,588 m³/s
  SQ, średni przepływ 3,94 m³/s 6,10 m³/s
  SWQ, średni przepływ powodziowy  7,84 m³/s 20,6 m³/s
  WQ, najwyższy przepływ 20,6 m³/s 40,1 m³/s
  WWQ, najwyższy znany przepływ 40,1 m³/s dnia 21.01.2011
 • Dane podstawowe

  Dane podstawowe

  indeks wodowskazu: 5862500
  nazwa wodowskazu: Prieros, Schleuse OP
  operator: LfU Brandenburg
  ciek wodny: Dahme/Dahme-Wasserstraße
  położenie przy cieku wodnym: 38,20 km
  oberhalb der Mündung
  powierzchnia zlewni: 687,27 km²
  współrzędna w kierunku wschodnim, współrzędna w kierunku północnym (EPSG:25833): 416194, 5786015
  zero wodowskazu: 32,160 m NN
  status stacji: Aktuell
 • Download Zeitreihen
  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET.
  W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia błędnych wartości. Charakteryzują się one '-777'.
  Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  rozdzielczość czasowa: 15 minut

  dostępny okres pobieranie jako csv opis
  24 godziny
  wartości o wysokiej rozdzielczości dotyczące stanu wody z ostatnich 24 godzin
  7 dni
  wartości o wysokiej rozdzielczości dotyczące stanu wody z ostatnich 7 dni
  30 dni wartości o wysokiej rozdzielczości dotyczące stanu wody z ostatnich 30 dni, począwszy od dnia poprzedniego
  Dalsze informacje :
 • Mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjna