zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Kersdorf, Schleuse UP / Oder-Spree-Kanal/Spree-Oder-Wasserstraße


 • Stan wody


  * okres dla charakterystycznych wartości: November 2005 - Oktober 2015


  Aktualne stany wody w formie tabeli

  Stany wody W w cm w odstępach co 2 godziny (w CET), źródło: WSA Spree-Havel

  00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
  21.05.2022212 212 212 212 213 212 213 213 212 - - -
  20.05.2022212 212 212 212 212 211 212 212 211 211 211 212
  19.05.2022214 214 214 214 213 213 213 212 213 212 212 212
  18.05.2022216 216 216 216 215 215 215 215 215 215 214 214
  17.05.2022215 215 215 215 215 216 216 215 215 216 216 216
  16.05.2022215 216 215 216 216 215 215 216 215 215 215 215
  15.05.2022215 215 215 215 216 216 216 215 216 216 215 215
  14.05.2022213 213 213 213 213 214 214 214 215 215 215 215


  Dalsze informacje :
 • Wartości alarmowe i charakterystyczne

  Wartości alarmowe

  poziom alarmu powodziowego Stan wody
    poziom alarmu powodziowego I: służba sygnalizacji stanów wody: 270 cm
    poziom alarmu powodziowego II: służba kontrolna: 300 cm
    poziom alarmu powodziowego III: straż: 340 cm
    poziom alarmu powodziowego IV: reagowanie kryzysowe w przypadku powodzi: 380 cm

  Wartości charakterystyczne Stan wody

  rozważany okres : November 2005 - Oktober 2015majrok
  NNW, najniższy stan wody kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 142 cm dnia 08.09.1943
  NW, najniższy stan wody 210 cm 209 cm
  SNW, średni stan niskiej wody 213 cm 211 cm
  SW, średni stan wody 218 cm 225 cm
  SWW, średni stan powodziowy 228 cm 262 cm
  WW, najwyższy stan wody 237 cm 334 cm
  WWW, najwyższy znany stan wody 386 cm dnia 26.03.1940

  Wartości charakterystyczne Przepływ

  rozważany okres : k. A.majrok
  NNQ, najniższy przepływ kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 0,000 m³/s dnia 21.01.2013
  NQ, najniższy przepływ k. A. k. A.
  SNQ, średni przepływ niskiej wody k. A. k. A.
  SQ, średni przepływ k. A. k. A.
  SWQ, średni przepływ powodziowy  k. A. k. A.
  WQ, najwyższy przepływ k. A. k. A.
  WWQ, najwyższy znany przepływ 6,02 m³/s dnia 25.07.1989
 • Dane podstawowe

  Dane podstawowe

  indeks wodowskazu: 5859500
  nazwa wodowskazu: Kersdorf, Schleuse UP
  operator: WSA Spree-Havel
  ciek wodny: Oder-Spree-Kanal/Spree-Oder-Wasserstraße
  położenie przy cieku wodnym: 25,00 km
  Kilometer an der Wasserstraße
  powierzchnia zlewni: 0,00 km²
  współrzędna w kierunku wschodnim, współrzędna w kierunku północnym (EPSG:25833): 448118, 5795246
  zero wodowskazu: 35,842 m NN
  status stacji: Aktuell
 • Mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjna