zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Perleberg, Schule / Stepenitz


 • Stan wody


  * okres dla charakterystycznych wartości: November 2005 - Oktober 2015


  Aktualne stany wody w formie tabeli

  Stany wody W w cm w odstępach co 2 godziny (w CET), źródło: LfU Brandenburg

  00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
  26.09.2022126 126 126 126 127 127 126 126 126 126 126 126
  25.09.2022125 127 126 126 126 126 127 127 126 126 126 129
  24.09.2022125 125 125 125 125 125 125 125 125 127 125 125
  23.09.2022125 125 125 125 125 125 125 125 126 125 125 125
  22.09.2022126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 126 126
  21.09.2022126 126 126 126 126 121 126 126 126 126 126 126
  20.09.2022126 126 126 126 127 127 126 126 127 127 127 126
  19.09.2022126 128 127 127 127 127 126 126 126 126 126 126
 • Przepływ  Aktualne przepływy w formie tabeli

  Przepływy Q w m³/s w odstępach dwugodzinnych (w CET), źródło: LfU Brandenburg

  00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
  26.09.2022- - - - - - - - - - - -
  25.09.2022- - - - - - - - - - - -
  24.09.2022- - - - - - - - - - - -
  23.09.2022- - - - - - - - - - - -
  22.09.2022- - - - - - - - - - - -
  21.09.2022- - - - - - - - - - - -
  20.09.2022- - - - - - - - - - - -
  19.09.2022- - - - - - - - - - - -
 • Wartości alarmowe i charakterystyczne

  Wartości alarmowe

  poziom alarmu powodziowego Stan wody
    poziom alarmu powodziowego I: służba sygnalizacji stanów wody: 180 cm
    poziom alarmu powodziowego II: służba kontrolna: 270 cm
    poziom alarmu powodziowego III: straż: 300 cm
    poziom alarmu powodziowego IV: reagowanie kryzysowe w przypadku powodzi: 370 cm

  Wartości charakterystyczne Stan wody

  rozważany okres : November 2005 - Oktober 2015wrzesieńrok
  NNW, najniższy stan wody kiedykolwiek odnotowany na tym wodowskazie 103 cm dnia 20.07.2006
  NW, najniższy stan wody 109 cm 103 cm
  SNW, średni stan niskiej wody 122 cm 117 cm
  SW, średni stan wody 125 cm 131 cm
  SWW, średni stan powodziowy 137 cm 193 cm
  WW, najwyższy stan wody 165 cm 243 cm
  WWW, najwyższy znany stan wody 396 cm dnia 13.06.1993
 • Dane podstawowe

  Dane podstawowe

  indeks wodowskazu: 5935000
  nazwa wodowskazu: Perleberg, Schule
  operator: LfU Brandenburg
  ciek wodny: Stepenitz
  położenie przy cieku wodnym: 14,70 km
  oberhalb der Mündung
  powierzchnia zlewni: 748,77 km²
  współrzędna w kierunku wschodnim, współrzędna w kierunku północnym (EPSG:25833): 289793, 5885049
  zero wodowskazu: 25,690 m ü.DHHN2016
  status stacji: Aktuell
 • Download Zeitreihen
  Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET.
  W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia błędnych wartości. Charakteryzują się one '-777'.
  Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

  rozdzielczość czasowa: 15 minut

  dostępny okres pobieranie jako csv opis
  24 godziny
  wartości o wysokiej rozdzielczości dotyczące stanu wody z ostatnich 24 godzin
  7 dni
  wartości o wysokiej rozdzielczości dotyczące stanu wody z ostatnich 7 dni
  30 dni wartości o wysokiej rozdzielczości dotyczące stanu wody z ostatnich 30 dni, począwszy od dnia poprzedniego
 • Mapa sytuacyjna

  Mapa sytuacyjna