zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

KontaktStrona 'Pegelportal Brandenburg' jest udostępniana przez Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii, Wydział W12,
Centrala Sygnalizacji Powodziowej.


Landesamt für Umwelt Brandenburg
Abteilung Wasserwirtschaft 1 Genehmigungen, Grundlagen
Referat W12 - Hydrologischer Landesdienst, Hochwassermeldezentrale
Fachbereich Hochwassermeldezentrale
Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam

Kompetencje

Pegelportal
Pytania i wskazówki dotyczące strony 'Pegelportal Brandenburg' proszę kierować do
pegelportal@lfu.brandenburg.de.

Zapytania prasowe
Zapytania prasowe proszę kierować do
Landesamt für Umwelt
Büro des Präsidenten
Thomas Frey
bdp@lfu.brandenburg.de
+49 33201 442-102

Kontakt dla urzędów
Kontaktem merytorycznym dla urzędów w kwestiach dotyczących ostrzeżeń i informacji powodziowych jest
Hochwassermeldezentrale Brandenburg (Rufbereitschaft) im Landesamt für Umwelt
HWMZ-BB@lfu.brandenburg.de
+49 335 387-2610
+49 331 27548-3302 (Fax)

Odpieranie zagrożeń na poziomie lokalnym w sytuacji powodzi
Za organizację zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia powodziowego odpowiada
Ministerium des Innern und für Kommunales
Referat 34
katastrophenschutz@mik.brandenburg.de
+49 331 866-2420

Specjalistyczne informacje hydrologiczne
Pytania i wskazówki dotyczące danych hydrologicznych proszę kierować do
hydrologiedaten@lfu.brandenburg.de

System sygnalizacji powodziowej w Brandenburgii
Pytania dotyczące systemu sygnalizacji powodziowej w Brandenburgii proszę kierować do
Hochwassermeldezentrale Brandenburg
Leitung
Dr. Maik Renner
Maik.Renner@lfu.brandenburg.de
+49 335 60676-5425